Inspiration from quarantine timeWe wanted to visit many cities this year, but then came a pandemic that changed our plans. Despite the fact that we could not travel for a long time in our country, not even abroad, we tried to create interesting content. Because we spent so much time at home, we had to engage creativity, try out new possibilities, and watch the changes in the world every day.

At home, we started making up different breakfasts, lunches, or dinners. We baked more, spent more time together, wrote blogs, took photos, and tried to make the most of the time we had. We didn't want to count the days and grieve that we couldn't go anywhere.

Počas tohto roku sme chceli navštíviť mnoho miesť, no potom prišla pandémia, ktorá naše plány zmenila. Aj napriek tomu, že sme dlho nemohli cestovať ani po našej krajine nie to ešte za hranice, sme sa snažili vytvárať zaujímavý content. Keďže sme toľko času trávili doma, museli sme zapojiť kreativitu, skúšať nové možnosti a každým dňom sme pozerali ako sa vyvíja situácia vo svete.

Doma sme si začali vymýšľať rôzne raňajky, obedy či večere. Viac sme piekli, trávili viac času spolu, písali blogy, fotili a snažili sa čo najviac využiť čas ktorý sme mali. Nechceli sme rátať dni a smútiť nad tým, že nikam nemôžme ísť. 


Nevertheless, this year we were in Bordeaux and skiing in Slovakia right at the beginning. Then we had to cancel our tickets to Athens and this whole situation occurred. And our creativity did not take long, and we found out that we can spend more time, for example, on breakfast, which is the basis of the day for us.

So we tried recipes and variations and still invented news based on current fruits or vegetables. As part of this, we have started a collab with Coconut Bowls. The people behind this brand were very nice and after a few days, we were looking forward to the package that came to us.

Napriek tomu, sme tento rok stihli hneď na jeho začiatku Bordeaux a lyžovačku na Slovensku. Potom sme museli zrušiť letenky do Atén a nastala táto celá situácia. No a naša tvorivosť nenechala na seba dlho čakať a my sme zistili, že môžme viac času venovať napríklad raňajkám, ktoré sú pre nás základom dňa.

Tak sme skúšali recepty a obmeny a stále sme vymýšľali novinky podľa aktuálneho ovocia či zeleniny. vrámci toho, sme začali spoluprácu s Kokosovými miskami. Ľudia, ktorí stoja za touto značkou boli veľmi milí a my sme sa už po pár dňoch tešili z balíčka ktorý nám prišiel.As we started to open it and pick all the beautiful things, it was immediately clear to us that our breakfast or regular snacks during the day would reach a new level. At least in this way, thanks to coconuts, we moved for a while to an environment that reminded us how we drank directly from coconut in Sri Lanka, or what kind of exoticism and holidays we experience every year.

We still use these bowls, whether for fruit, breakfast, or lunch soups. As a bonus, we also received straws that are made of bamboo and made for us. As we strive to live sustainably, this package has been a great benefit for us and a kind of new kick. Again, we wanted to create more, invent more, and we soon knew that we would still have some vacation this year.

Ako sme ho začali otvárať a vyberať všetky krásne veci, hneď nám bolo jasné, že naše raňajky či bežné snacky počas dňa sa dostanú na nový level. Aspoň takto vďaka kokoskám, sme sa na chvíľku preniesli do prostredia, ktoré nám pripomenulo ako sme na Srí Lanke pili priamo z kokosového orechu, či to, akú exotiku a dovolenky preživame každoročne.

Tieto misky využívame stále či už na ovocie, raňajky alebo obedové polievky. Ako bonus sme dostali aj slamky, ktoré sú z bambusu a pre nás ako stvorené. Keďže sa snažíme žiť udržateľne, tento balík bol pre nás veľkým prínosom a akýmsi novým nakopnutím. Opäť sa nám chcelo viac tvoriť, viac vymýšľať a čoskoro sme vedeli, že nás predsa len nejaká dovolenka tento rok čaká.Santorini is waiting for us in a few days, where we can't take these bowls, because our luggage would have to be at least twice as big :D, but we will be happy to use the straws on our way. During this time, when all kinds of measures need to be followed, we will feel great that we can use a straw to limit contact with certain objects.

And so we hope that the whole situation will be better soon, that we will not only be reminded of exotics by coconuts, which we enjoy every day and take for a while on vacation but that we will travel happily again.

Už o pár dní nás čaká Santorini, kde síce tieto misky vziať nemôžme, lebo naša batožina by musela byť aspoň dva krát taká veľká :D, no slamky využijeme na našej ceste veľmi radi. Počas tohto času, kedy je potrebné dodržiavať všeliaké opatrenia, sa budeme cítiť skvelo, že môžme práve slamkami obmedziť kontakt s niektorými predmetmi.

A tak dúfame, že celá situácia bude čoskoro lepšia, že nám exotiku nebudú pripomínať len kokosky, ktoré nás tešia každý deň a prenášajú chvíľkovo na dovolenku, ale že budeme opäť veselo cestovať.If you have also changed your plan, because of this pandemic, believe with us that we will soon fulfill the dreams we had for this year again and that not only the economy but also the cities will return to normal life. But for now, despite various reliefs, keep your distance, wash your hands more, and simply live your perfect life here and now.

Finally, you can be inspired by our breakfast, which accounted for 90% of our wounds, during the quarantine.

Ak si zmenil aj ty svoj plán, kvôli tejto pandémii, ver s nami, že čoskoro si opäť splníme sny, ktoré sme mali na tento rok a že sa nie len ekonomike, ale i mestám vráti bežný život. No zatiaľ, aj napriek rôznym úľavam, dodržuj odstup, viac si umývaj ruky a jednoducho ži svoj dokonalý život tu a teraz.

Nakoniec sa môžeš inšpirovať našími raňajkami, ktoré tvorili 90% naších rán, počas karantény.Recipes:

Fruit chia porridge
Ingredients:

Oat flakes
Grated coconut
Milk (of your choice)
Bananas, Strawberry or other fruit

Option: agave/maple syrup/honey for sweetening

Put everything in the blender, except for the milk, which we add gradually until we get a slightly thick consistency. We put in the fridge for the night or a few hours

Cacao chia puding
Ingredients:

3 spoon chia
1 spoon honey/agave/maple syrup
3/4 cup milk (of your choice)
1 spoon cacao

Everything mix together in bowl. We put in the fridge for night or a few hours. We can decorate with fresh fruits
Tip: for a change, you can decorate the pudding with pecans, vanilla and cinnamon

Recepty:

Ovocná chia kaša
Potrebujeme:

Ovsené vločky
Chia
Strúhaný kokos
Mlieko (môže byť aj mandľové alebo kokosové)
Banán, Jahody (alebo iné ovocie)
môžeme osladiť medom, agáve, či javorovým sirupom

Postup: Všetko dáme do mixéra, okrem mlieka, ktoré prilievame postupne, kým nám nevznikne jemne hustá konzistencia. Odložíme do chladničky na noc, alebo pár hodín

Tip: na vrch si naskladáme čerstvé ovocie

Kakaový chia puding
Potrebujeme:

3PL chia
1PL med/agáve/javorový sirup
3/4 hrnčeka mlieka podľa vášho výberu
1PL kakaa

Postup: Všetko zmiešame v miske, necháme odstáť cez noc v chladničke. Môžme dozdobiť čerstvým ovocím
Tip: pre zmenu si môžte puding dozdobiť pekanovými orechami, vanilkou či škoricou

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram