Cote d'Azure/1. part

I came to this beautiful place by luck. At the last moment they persuaded me and so I went. The trip on the 24-hour bus from Slovakia was not very pleasant, but it was certainly worth the trip.

During the trip, we were able to see many beautiful views of the bus, beautiful places, and we were also counting down minutes until we arrived.

Na toto krásne miesto som sa dostala úplnou náhodou. Na poslednú chvíľu ma presvedčili a tak som šla. Cesta v autobuse 24hodín zo Slovenska, nebola veľmi príjemná, no za tento výlet to určite stálo.

Počas cesty sme mali možnosť vidieť mnoho krásnych výhľadov z autobusu, krásne miesta a taktiež sme odpočitávali hodiny do príchodu.Monaco & Monte Carlo

Our first stop was Monaco and Monte Carle. Here we were lucky to have arrived at 6am and both of these cities were peaceful and quiet. This morning there was a minimum of people and the city woke up. Thanks to that, we could make beautiful pictures and enjoy ourselves without avoiding the crowd.

Both places feel the beautiful atmosphere. Monaco has a view of Monte Carlo, as well as churches, a park that looked like a Jardins de Saint Martin and much more. In Monaco, you have the opportunity to enjoy the view of the luxury that is everywhere, but there are also many beautiful buildings, casinos, famous places, and a park called Jardins de la Petite Afrique.

Naša prvá zastávka bola v Monacu a Monte Carle. Tu sme mali veľké šťastie, že sme prišli o 6tej ráno a obe tieto mestá boli pokojné a tiché. Takto zrána tam bolo minimum ľudí a mesto sa prebúdzalo. Vďaka tomu, sme si mohli spraviť krásne fotky a pokochať sa, bez toho aby sme sa vyhýbali davom.

Obe miesta dýchajú krásnou atmosférou. V Monacu nájdete výhľad na celé Monte Carlo, taktiež kostolíky, park ktorý vyzeral ako botanická záhrada (jardins de saint martin) a množstvo ďalšieho. V Monacu máte možnosť vychutnávať si pohľad na bohatstvo ktoré je všade vôkol, no taktiež tam nájdete mnoho krásny budov, kasín, známych miest a tiež park, ktorý sa volá Jardins de la Petite Afrique.


From Monaco, it's a step to Monte Carlo and so we walked. In Monte Carle we enjoyed various buildings, expensive cars, famous monuments, a well-known racing track, and we also encountered the Slovaks living there. After a challenging journey and walk through these places, we went to the local beach. There we enjoyed the warm weather, the sea, and refreshing beverages.

Z Monaca, je to kúsok do Monte Carla a tak sme to prešli peši. V Monte carle sme si vychutnali rôzne budovy, drahé autá, známe pamiatky, známu pretekársku dráhu a tiež sme tam narazili na Slovákov, ktorí tam žijú. Po náročnej ceste a prechádzke po týchto miestach, sme zavítali na miestnu pláž. Tam sme si vychutnávali teplo, more a osviežujúce nápoje.
Nice & Cannes

I was very pleased in Cannes, because I read a book about it, just before the trip. In Cannes, we went to see the famous red carpet where one of the most famous film festivals is made. I also walked through the various streets there.

In this town, I was fascinated by seeing one dollar shop in one street, and on another most famous designers shop. We also visited the harbor and the beach, which was beautiful sand and the sea was also amazing. We did not spend much time in Cannes, but I managed to feel the atmosphere that is in this city.

Na Cannes som sa veľmi tešila, pretože som tesne pred výletom dočítala knihu, ktorej dej sa odohrával práve v tomto meste. V Cannes sme zašli pozrieť na známy červený koberec, kde sa koná jeden z najznámejších filmových festivalov. Taktiež som sa tam poprechádzala rôznymi uličkami.

V tomto meste ma fascinovalo ako nájdete v jednej uličke veci za 1€ a o dve uličky ďalej nájdete najznámejšie značky. Navštívili sme tu tiež prístav a pláž, ktorá bola krásne piesková a more bolo taktiež úžasné. V Cannes sme nestrávili veľa času, no ajtak som stihla načerpať atmosféru, ktorá v tomto meste je.

Near Cannes, there is another famous and beautiful city Nice. I did not know much about this city before, or even heard it. I was breathtaking. At this point, we can really talk about the azure color of the sea and the typically southern France.

V blízkosti Cannes, sa nachádza ďalšie známe a krásne mesto Nice. O tomto meste som pred mojím výletom veľa nevedela, ani nepočula. O to viac ma očarila atmosféra. Na tomto mieste môžme naozaj rozprávať o azúrovej farbe mora a o typicky južnom Francúzsku.

Nice is the most famous and well-known promenade of Anglais. Nearby is the beautiful Cours Saleya market, which changes in the afternoon to the cafes' terraces. You can also find ruins that are on a hill and from there, is a splendid view of the city. We have arrived at Promenade du Paillon, where you will find Fontaine du Soleil.


In Nice, you will find a stony beach along the Promenade des Anglais. This beach is rocky and entry to the sea is more fun for people who are watching you than for you. Well, in any case, this city is magnificent, and if sea isn´t your priority, you have something to admire from both the new and the old architecture.
V Nice sa nachádza najznámejšia a poriadne dlhá promenáda des Anglais. Blízko nej sa nachádza krásne trhovisko Cours Saleya, ktoré sa v poobedných hodinách mení na terasy kaviarní. Nájdete tam tiež zrúcaniny, ktoré sú na kopci a odtiaľ je nádherný výhľad na mesto. My sme sa dostali ešte na námestie Promenade du Paillon, kde nájdete fontánu Fontaine du Soleil.


V Nice nájdete kamenistú pláž popri promenáde des Anglais. Táto pláž je kamenistá a vstup do mora je viac zábava pre ľudí ktorý vás pozorujú ako pre vás. No v každom prípade je toto mesto nádherné a ak nieje vašou prioritou more, máte tu čo obdivovať z novej i starej architektúry.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram