Travel resolution for 2017Čaute všetci! Na začiatok by som vám chcela popriať šťastný nový rok a ešte viac dobrodružstiev ako ste zažili v minulom roku. My sme si počas sviatkov poriadne oddýchli a nabrali nové sily a chuť objavovať. A práve v tomto článku sa dozvieš aké máme cestovateľské ciele a predsavzatia na tento rok 2017. 

Ako prvý je náš dlhoročný cieľ a to objaviť Barcelonu, ktorý si splníme už čoskoro. Presne povedané ešte tento mesiac. Viac z tejto cesty vám povieme hneď ako sa vrátime. No ak chcete byť počas celej cesty s nami určite sleduj náš Instagram, kde nájdeš omnoho viac fotiek z našich ciest ako tuto. 

Druhým veľkým predsavzatím je začať šetriť na cestu okolo sveta. Keďže mojím dlhodobým plánom je vydať sa na túto cestu presne o rok, čiže v roku 2018. Ale čím skôr sa mi podarí našetriť cieľovú sumu, tým skôr sa náš trip môže začať. Určite vás ale budem priebežne informovať, ako to vyzerá a ako sa na náš veľký trip pripravujem. 

A ako správne travel blogerky sme si dali predsavzatie cestovať čo najviac to pôjde, ale keďže nezvykneme tak dopredu plánovať ešte nevieme presne kam nás to zavedie. No určite sa nemusím obávať, žeby tých dobrodružstiev bolo málo. 


Ďalšie predsavzatie sa týka práve tohto blogu. Chceli by sme sa posunúť ďalej a tak už pracujeme na vlastnej doméne a krásnom dizajne. A aby sme mohli ponúknuť ešte viac z našich ciest plánujeme spustiť aj youtube channel na ktorom vám ale ukážeme časť z našich ciest v inom pohľade ako to môžte vidieť tu na blogu. 

A aké sú tvoje predsavzatia alebo plány a tento rok?

Hi guys! From the beginning, I would like to wish a happy new year and even more adventures than you have experienced in the past year. We rest a lot during the holidays and fetched new strength and desire to discover. In this article you will known our traveler's goals and resolutions for this year 2017.

As the first is our long standing goal to visit Barcelona. And it will be really soon, exactly later this month. More from this path will tell you as soon as we get back. But if you want to be for the entire journey with us,  follow on our Instagram, where you can find much more pictures from our trips like here.

The second major resolution is to start saving for a trip around the world. Since my long-term plan is to embark on this journey exactly one year later, in the 2018. But as soon as I manage to save up the target amount, the sooner our trip can start. But surely I will be informed how it looks and how I  prepare for this journey.

As a travel bloggers we had a resolution to travel as much as we can, but we don´t plan long ahead so we still don´t know exactly where it takes us. However, I should not have to worry about and neither of those adventures were few.

Other resolution concerning the right of this blog. We would like to move on and so we are already working on your own domain and beautiful design. So we could offer even more of our trips and we plan to launch the YouTube channel ,which will show you part of our trips in a view as you can´t see it here on the blog.

And what´s your plans and resolutions for 2017?Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram