Budapest

Dnes by som vám chcela poradiť miesto na krátky i dlhší výlet. Budapešť vás ohúri svojimi pamiatkami, atrakciami a životom denným i nočným. Boli sme tam pár krát, no stále sme našli niečo nové. Nikdy sme tu nestrávili viac dní, ale aj to málo stačilo. Nájdete tam v oboch častiach mesta zaujímavé pamiatky a miesta.
Today I would like to advise yiu a  place for a shorter or longer trip. Budapest impress you with their monuments, attractions and life day and night. We've been there a few times, but still we found something new. We never did not spend more days here, but  it was better then nothing. There you will find both interesting parts of the city monuments and sites.


Čo sa oplatí vidieť?/ What to see?

Bazilika Sv. Štefana - nachádza sa v historickom centre mesta a je to najväčší kostol v Maďarsku, neplatí sa tu vstupné ale môžte dať príspevok na udržiavanie baziliky
Basilica of St. Stephen - located in the historic city center and is the largest church in Hungary, you do not pay the ticket but here you get to make a contribution to the maintenance of the basilica


Parlament- jedna z najkrajších stavieb v Budapešti, nájdete ju pri prechádzke popri Dunaji
Parliament-  one of the most beautiful buildings in Budapest, you will find it during a walk along the Danube river

Rybárska bašta- nachádza sa na kopci pri hradných hradbách a je odtiaľ krásny výhľad na skoro celú časť Pešti
Fisherman´s Bastion - located on a hill near the castle walls and there is a beautiful view of almost the whole area of Pest

Námestie víťazov- veľká plocha pri kruhovom odjazde, kde nájdete sochy významných maďarských osobností  a v strede je vysoký stĺp, na ktorého vrchole je socha archanjela Gabriela
Heroes´ Square- large area near the roundabout where you can find statues of important personalities of Hungarian in the middle is the high column  of which at the top is a statue of the Archangel Gabriel
Hisorická stanica- železničná stanica Keleti palyaudvar sa nachádza v centre meste v historickej budove, kde môžte vidieť aj pôvodne fresky
Historical station- railway station Keleti palyaudvar is located in the city center in historical building, where you can see also originally frecoes.


Čo vyskúšať? What you need try?

Linku metra M1- práve táto linka je najstaršou a doteraz sa môžte povoziť v pôvodnej vlakovej súprave, ktorá je tu od prvého spustenia metra
Line  M1-  underground line which is the oldest but til now you can take a ride in the original trainsets that there from the first launch of the underground.

Vidam park - ak máte radi horské dráhy a kolotoče určite tu zájdite a tiež sa môžte povoziť na klasickej drevenej horskej dráhe, ktorú už nájdete málokde
Amusement Park - if you love roller coasters and carousels definitely you go see this and also you can take a ride on a classic wooden roller coaster, which is rarely to find now

Tropicarium- najväčšie akvárium svojho druhu v okolí, uvidíte tu aj žraloka alebo ak naberiete odvahu dotknete sa malých rají
Tropicarium- largest aquarium of its kind in the area, you'll see a shark or even if you regain the courage to touch a small stingrays

Z našich ciest v Budapešti sme vám chceli ukázať to čo sa nám tu najviac páčilo. Samozrejme Budapešť vie ponúknuť omnoho viac ale tieto pamiatky a miesta dokážete spoznať aj za jeden deň ale ani viac dni sa tu nudiť nebudete. A keďže mi máme toto nádherné mesto neďaleko určite to nebol náš posledný výlet ale radi sa sem vrátime. A keď nájdeme niečo čo si nemôžte nechať ujsť, určite vám o tom poviem. 

From our trips to Budapest, we would like to show what we liked most here. Of course Budapest can offer much more but these monuments and places can see even for one day or several days but will not be bored here. And since we have this beautiful city near it certainly was not our last trip but we came back here. And when we find something that you can not miss you, we will definitely tell you about it.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram