London - Part II

V minulom článku som vám priblížila cestu do tohto zaujímavého mesta a prvý deň, ktorý som tu strávila. A dnes by som rada pokračovala ďalej.

Druhý deň sme mali typické Londýnske počasie, pod mrakom a troška chladnejšie, čo nebolo úplne zlé pri chodení po pamiatkách. Rozhodla som sa začať pri Parlamente a Big Bene, ktorý je naozaj veľkolepý, ale je tam dosť problém zrobiť si poriadnú fotku.

 Hneď na druhej strane od Parlamentu môžte vidieť London Eye, z ktorého je krásny výhľad na celý Londýn. Odporúčam ale kúpiť si lístky online ak nechcete čakať v dlhej rade.

In last post I tell you more about my way to this interesting city and what I ´ve done here. So, now I want continue to tell you more about my visit. 

The second day we had a typical London weather, the clouds and a little cooler that was not entirely wrong when walking to the monument. I decided to start at the Parliament and Big Ben, which is really spectacular but there is quite a problem to take a good picture because of tousend of tourist that want to do same.

  Once on the other side of the Parliament, you can see the London Eye, from which is a beautiful view of the whole London. But I recommend you buy tickets online if you do not want to wait in a long line.


Potom som pokračovala prechádzkou popri Temži. počas ktorej som videla krásne parky a súsošia. No i samotná prechádzka má svoje čaro. Po ceste som sa zastavila pri pamiatkách ako sú katedrála Sv. Pavla, ktorá patrí medzi najväčšie kresťanské stavby na svete. 

Then I went on walks along the Thames. during which I saw beautiful parks and sculptures. Well i walk by the river has its own charm. Along the way I stopped at monuments such as St. Paul's Cathedral. Paul, one of the largest Christian building in the world.

Chodník popri Temži ma zaviedol aj ku mostu Millenium, ktorý bol postavený pri príležitostí nového milénia a tiež si ho môžte pamätať z filmu Harry Potter. Je naozaj zaujímavý a celková atmosféra je úžasna, máte pocit že sa tu čoskoro zjavia smrťožrúti.

Walkway along the Thames you can see the Millennium Bridge, which was built on the occasion of the new millennium, as well as you can remember it from the movie Harry Potter. It is really interesting and the overall atmosphere is amazing, you feel that there will soon be revealing of the Death Eaters.

Ďalej som pokračovala k Tower Bridge, ktorý je vidieť už z diaľky a tak sa naskytuje veľa možností na skvelé fotky. Ale keď sa dostanete k nemu možno vás to trochu sklame, pretože vyzerá celkom obyčajne.
Next, I went to Tower Bridge, which is visible from afar so they can have a lot of opportunities for great photos. But when you get to it you can be a little disappointing because it looks quite ordinary.


Mojou poslednou zastávkou v tomto úžastnom meste bol Tower of London. Pripadala som si chvíľu ako keby som bola v inom storočí na nejakom zámku. Určite to stojí za návštevu a rada sa sem vrátim znova.

My last stop in this wonderful ancient city was the Tower of London. I felt at a moment as if I were in another century in some castle. Definitely worth a visit and I want come back again.

Bohužial som viac vidieť nestihla ale určite sa sem chcem ešte vrátiť a ísť pozrieť ďalšie krásne miesta.

Unfortunately I did not manage to see more but certainly here I wish to go back and go look even more beautiful places.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram