Nice

Dnes by som vám rada priblížila Nice. To ako som sa tam cítila čo tam nájdete a kam sa oplatí ísť.
Hneď pri príchode ma zaujala krásna voda, nie nadarmo sa hovorí že to je Azúrové pobrežie. Voda ma naozaj krásnu azúrovú farbu. Jediný problém v Nice bolo vojsť a výsť z vody. Keďže je v Nice kamienková pláž a prudký spad do mora, najprv sa neviete dostať dnu a potom máte problém vyjsť von. Nás zastihli aj vlny ktoré celú situáciu sťažovali, ale teda mňa to vôbec neodradilo.

Today I want to show you more about Nice. That's how I feel there, what you find there and where you must go.Immediately upon arrival impressed me beautiful water, not for nothing they say that it is the Côte d'Azur. Water has a really lovely azure colour. The only problem was get into and get out of the water. Since it is a pebble beach in Nice and sharp fall into the sea, first you can not get in and then you have a problem come out. We caught the wave of the whole situation complained, but thus deter me at all.V Nice sa tiež nachádzajú pamiatky, napríklad hrad nad mestom, na ktorý sa určite oplatí ísť. Aj keď niesom milovník turistiky, ajtak som išla a neľutovala. Keď vyšľapete na toto miesto máte krásny vyhľad na celé mesto i more. Spravíte si nespočetne veľa fotografií a ešte dlho budete na nich pozerať. Krásne more, krásne mesto.

In Nice are also monuments that´s worth going on,for example Castle Hill . Although I'm not a lover of hiking, I went and don´t regretted that. When you go to this place you will have a beautiful view of the city and the sea. You can take a countless photos and for a long time you will see them. Beautiful sea, beautiful city.V Nice nájdete doobeda tržnicu a poobede na tom istom mieste terasy reštaurácie a kaviarne. Na tržnici to žije a dýcha mestom. Máte chuť si kúpiť čokoľvek čo nájdete. My sme si tam kúpili melón krásne nakrájaný, ale tiež aj mydlá a náramok. Nádherná atmosféra vás priláka vrátiť sa tam a vtiahne vás na chvíľu. Cítila som sa tam ako doma. Teda Nice bol pre mňa druhý domov.

Morning you will find a market place in the afternoon on the same place are terrace restaurants and café. At the market feels and breathes the atmosphere of the city. You want buy there anything you find. We bought there a tasty melon sliced, but also soaps and bracelet. Beautiful atmosphere will attract return there and immerses you in a moment. I felt here like I was at home Thus Nice was for me a second home.


A na osvieženie v letných horúčavách na námestí nájdete osviežovače, ktorým sa nedá odolať.

And for refreshment in the summer heat on the square you will find fresheners that you can not resist.


A teraz plusy a mínusy:
1. V Nice sa nikdy neponáhľajte, inak si to neužijete
2. Na naše pomery sú ceny o niečo vyššie, ale znesiteľné
3. More je nádherné, ale je problém pri vchádzaní a vychádzaní
3. Atmosféra mesta, úzke uličky
4. Staré a tiež nové mesto
5. Pre mňa ako druhý domov

And now the pros and cons:
1. Nice never rush, otherwise you will not enjoy it
2. In our conditions, prices are slightly higher, but bearable
3. The sea is wonderful, but there is a problem moving in and out
3. The atmosphere of the city, narrow streets
4. Old and new city also
5. For me, as a second homeDoms                    


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram