Best European destination for summer 2016


Dnes by sme vám chceli ukázať zoznam najlepších európskych destinácií pre tento rok, ktorý sme vybrali. V každej z destinácií si každý príjde na svoje, či už je to more alebo pamiatky a tak isto sú tu lacnejšie aj trochu drahšie destinácie záleží len na vašom rozpočte.

Ako prvé by sme vám ukázali destinácie pri mori:


1,Chotvátsko

- je v roku 2016 jednou z najnavštevovanejších krajín, aj pretože sa tu môžete cítiť bezpečnejšie
- nájdete tam väčšinou kamienkové pláže, ale na pár plážach nájdete aj piesok
- keď vás dostihne nepriaznivé počasie, môžte sa vydať objavovať historické miesta, ktorých je tu neúrekom
- v Chorvátsku si viete nájsť rôzne cenové rozmedzie


2.Grécko
- je tiež dobrou alternatívov na toto leto
- nájdete tam rovnako kamienkové aj piesočnaté pláže
- na niektorých miestach sa môžete pokochať typickou bielo- modrou architektúrou
- pláže a mestá su zvyčajne nádherné a domáci priateľský


3.Bulharsko
-  je lacnejšia varianta na dovolenku, vhodná aj pre väčšie skupiny
- more nieje síce také priezračné ako v predchádzajúcich destinácia ale je rovnako dobré
- nájdete tam široké piesočnaté pláže
- tiež sa môžete pokochať rôznymi pamiatkami v niektorých mestách ako Burgas


4.Taliansko
- z tohto výberu je jednou z drahších destinácií
- nájdete tu piesočnaté pláže v krásnych zátokách ale aj mimo nich
- oplatí sa tu ochutnať pizzu a pravé talianske cestoviny
- taliani na všetko majú čas a preto to treba brať s nadhľadom


Ak vás láka viac objavovanie miest a história, určite by ste mali navštíviť tieto mestá:

1,Londýn
- keďže tu nie je nikdy veľmi teplo, dá sa tu vycestovať aj v letných mesiacoch
- v lete ale musíte počítať s návalmi turistov
- dá sa tu navštíviť klasické turistické atrakcie, ale tiež môžte využiť vstupné zadarmo v niektorých muzeách a galériách
- môžte si skúsiť jazdu taxíkom, alebo dvojposchodovým autobusom

2,Miláno
- na Miláno vám stačia 3 dni (nocí)
- musíte tu počítať s časovým sklzom
- oplatí sa vidieť Duomo ( vstupné je 2€ a musíte mať zakryté kolená a ramená)
- viete si tu oddýchnuť a je to výlet v dostupných cenách
- máte možnosť vidieť mnoho krásnej architektúri

3.Praha
- oplatí sa prejsť cestu od Václavského námestia cez Staromestské námestie až po Hradčany
- musíte ochutnať pravú Sviečkovú a české pivo
- žije to tam tak ako cez deň tak aj v noci
- nájdete tam množstvo zaujímavých reštaurácii a pivovarov

4.Madrid
- určite tu zájdite na tržnicu, kde nájdete úplne všetko
- centrum mesta nenájdete, je rozdelené na veľa námestí (Plaza)
- z pamiatok by som doporučila navštíviť Temple of Debod
- v niektorých galériach je vstup od 18:00 do 20:00 zadarmo (vyzerá to v tú dobu na nekonečné rady, ale hneď ako je 18:00 sa rad veľmi rýchlo posúva a do 10 minút ste z konca radu vpredu)Today we would like to show a list of the best European destinations for this year, which we have chosen. In each of the destinations that everyone comes to themselves, whether it is sea or monuments, and also there are cheaper and a little bit expensive destination depends only on your budget.

First we show you best destination close to the sea:

1.Croatia
- in 2016 one of the most visited countries because you can feel safer here
- There you will find mostly pebble beaches, but you will also find a few sand beaches (Omiš - Duče)
- If you catch the bad weather, you can also discover the historic sites, which are a lot
- in croatia you can find different price range

2.Greece
- it ´s also a good alternative for this summer
- can be found there as well pebbly and sandy beaches
- in some places you can admire the typical blue- white architecture
- beaches and cities are usually beautiful and friendly home

3,Bulgaria
- a cheaper option for a holiday suitable for larger groups
- although the sea is not too transparent than in previous destination, but still is good and warm
- there you will find wide sandy beaches
- also you can admire the varied sights in some cities such as Burgas


4.Italy
- from our choice is one of the more expensive destinations
- here you will find sandy beaches in the beautiful bay and out of it
- here it is worth to taste authentic Italian pizza and pasta
- Italians to have all the time and therefore it must take it easy

If you rather want explore cities and historical monuments, you should definitely go here:

1.London
- because there is never too warm, it can be good decision in the summer months
- but in the summer you have to reckon with influxes of tourists
- you can see here the classic tourist attractions, but you can also use free admission to some museums and galleries
- can try driving a taxi, or a double-decker bus


2.Milan
- for visit Milan you need just three days (nights)
- because everyone have time for everything, so don´t hurry
- Ii is worth to see the Duomo (entrance fee is € 2 and you have covered knee and shoulder)
- Can you relax here and it's prices available
- You can see a lot of beautiful architecture3.Prague
- you must try to walk the path from Vaclavské squere through the Staromestské squere to the Prague Castle
- You must try a Sviečková (not for vegetarian) and Czech beer
- city lives there during the all day as well as at night
- there is a multitude of interesting restaurants and pubs


4.Madrid
- certainly you must go to the market place, where you can find absolutely everything
- you can´tfind the city center, is´t divided into many square (Plaza)
- of the sights I would recommended to visit the Temple of Debod
- In some gallery admission from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. is free (Looks at the time for infinite series, but as soon as 18:00 moves series very fast and if you wait 10 minutes you turn in)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram